Moderna stenhus

Man har länge använt sten för att bygga hus. Förr i tiden ledde det till kalla, dragiga byggnader som var svåra att värma upp. Nu för tiden använder man sig av lite annorlunda stenmaterial och resultatet blir fina, behagliga stenhus som är lätta att underhålla.

Läs mer

Murarbete med garanti

Det är inte alltid så lätt att veta vilket företag man ska välja för renovering och underhåll av ens hus. Genom att ta in en offert kan man sålla ut de allra dyraste, om pengar är ett problem. Andra väljer en firma som ligger i närheten, en som rekommenderas av andra. I storstäderna är det lite lättare, eftersom man har fler möjligheter. Men det är alltid bra att se sig lite om för att ha ett grepp över vad som finns att välja mellan.

Läs mer

Silversmide- ett odödligt hantverk

Genom tiderna har Sverige producerat en hel del vackert och prisat silversmide. Trots att det är ett mycket gammalt hantverk lever traditionen vidare. Idag lär sig många de samma grunder som man använt sig av i hundratals år, för att sedan kunna skapa fler fantastiska silverföremål. Genom att kombinera tradition med det moderna smidesverktyget i arbetet kan man nå nya höjder.

Läs mer

Vikten av godkända arkivskåp

Trots all elektronisk utrustning som finns idag använder man fortfarande i stor utsträckning vanlig pappersdokumentation. Detta leder också till ett behov av förvaring av dessa dokument på ett säkert sätt. Godkända arkivskåp kommer i olika utformningar och storlekar.

Läs mer

Mäklare med lokal kännedom

Många tycker att det är bäst med en mäklare som har lokal kännedom, speciellt om sånt som man inte kan läsa i tidningarna om. Att man känner till lite extra om kvarteret, skolorna och grannarna. Vare sig det handlar om storstäder som Malmö och Stockholm, eller lite mer lantliga omgivningar, vill man att drömhuset verkligen uppfyller ens förväntningar.

Läs mer