Det nya QlikSense

Under september 2014 lanserades Qlik Sense, som man tror kommer att bidra till att underlätta arbetet för flera företag. Det är mycket viktigt att kunna se all information och analysera den innan man fattar ett beslut. Nya QlikSense kommer att vara ett viktigt verktyg i beslutsprocessen, och man har förenklat programmet samtidigt som man har … Read more