Debattens vågor har gått höga och båda sidor har haft mycket att säga. Men nu har äntligen ett beslut fattats och CBD-olja har blivit laglig i Sverige. Den utvinns av hampan, vilket har varit grunden till en lång tvekan. Framställandet och försäljningen är reglerad med olika lagar. Detta gör att konsumenterna kan lita på de produkter de köper.

Judge using gavel in court, close-up

Trots att CBD-olja framställs från hampan så har det ingenting att göra med droger eller rus. Istället fokuserar den på en annan ingrediens, nämligen cannabidiol. Den har visat sig vara mycket effektiv för en rad med olika fysiska och mentala problem. Framför allt har den använts i stor utsträckning inom smärtlindring av större eller mindre grad.

Fördelarna med CBD-olja

Det finns ännu inte så stora forskningsresultat av CBD, dessa är ännu i de tidigare stadierna. Men det man funnit hittills är att det handlar om lindring av en mångfald olika symptom. CBD-oljan samarbetar nämligen med kroppens eget cannabinoida system, vilket gör att det skapas en balans. Dessa system påverkar två stora funktioner, nämligen det centrala nervssystemet samt immunförsvaret. Många sjukdomar och problem härstammar från en obalans här. Du kan gå hit för att läsa mer om vad hampaolja är bra för.

Epilepsi, diabetes och schizofreni hör till de tillstånd som brukar bli bättre med CBD-olja. Men även cancer och ångest, samt illamående. Det kan ta ett tag innan den så viktiga balansen har uppnåtts, man brukar trappa upp dosen av oljan gradvis. Samtidigt så reagerar alla på ett unikt sätt när de tar mediciner eller tillskott. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och se vad som är bäst för en själv. CShemp är ett företag man kan läsa mer om här för att se om deras produkter är något för en själv.

De lagliga drogerna

Det har pratats mycket om cannabis och dess produkter. Problemet är naturligtvis droger och rus. Men CBD-olja innehåller så gott som ingenting av det ämne som man kan droga sig med, det är en del av lagen. Som allra mest får det innehålla 0,2% av ämnet THC, annars så måste man kalla produkten för något annat. Denna gradering är inte tillräckligt stark för att man ska bli hög. CBD-olja är lagligt i Sverige och Aftonbladet skriver hur viktigt det är att människor som arbetar inom området känner till detta faktum.

Faktum är att de flesta mediciner är droger, och starka sådana. Det går att missbruka det mesta. Men fördelen med CBD är dock att den bara kan användas för att bota, inte till missbruk. Den framställs av industrihampan som är en variant inom hampa familjen. Odlingen i Sverige är kontrollerad, och för att få tillstånd måste man göra det i större skala. Flera har valt att gå organiskt, i kombination med försiktig utvinning av oljan. Detta ger renare produkter som inte skadar samtidigt som de helar.

Smärtlindring med CBD

Det är vanligt att ha starka smärtor i de senare stadierna av cancer. Då är det ofta inte så mycket som hjälper, förutom CBD. Speciellt inte för de som vill vara närvarande och i kontakt med sin familj. Men man har också sett många positiva resultat för de som har kroniska smärtor av olika slag. Med hjälp av CBD-olja har de lycktas bota eller lindra sina symptom. Smärtorna kanske finns kvar till en viss grad men är lättare att handskas med. Cannabinoider kan lindra smärta enligt US National Library of Medicine och detta kan man läsa om i denna artikel.

En logisk följd av smärtlindring är energi och bättre livskvalitet. Vare sig det handlar om svåra smärtor eller lindrigare, men konstanta, så påverkar det både humör och ork. Det är jobbigt att ständigt vara sjuk eller inte orka med, och detta leder ofta till depressioner. Med CBD-olja har ett stort antal personer därför fått en ny start i livet, de har blivit piggare och kan nu orka med vardagen så gott som hela tiden.

Ett lagligt tillskott

Det är inte bara de sjuka som sett fram emot att CBD-oljan ska bli laglig i Sverige. Den fungerar alldeles utmärkt som ett tillskott, en liten investering i sin egen hälsa. Nervsystemet och immunförsvaret är två stora komponenter i kroppen, och båda påverkar flera viktiga organ. Det är därför som CBD-oljan kan bidra till en allmänt bättre hälsa, göra en piggare och mer energetisk.

Eftersom CBD nu är lagligt så är det viktigt att sprida information om det. Fördomar och misstankar måste brytas ner så att allt fler kan få möjlighet att pröva på fördelarna med denna produkt. Det är absolut inte fråga om droger och missbruk utan helt enkelt en produkt som utvinns från växtriket. Processen är kontrollerade och reglerad enligt lag. Många har fått hjälp av CBD-olja, och allt fler prövar nu på den för olika åkommor. Med tiden kommer den kanske att bli lika vanlig och accepterad som vitaminer.

Similar Posts