Debattens vågor går höga med frågan om hur mycket en sjuksköterskas arbete är värt. Det finns många åsikter och det är inte alltid så lätt att komma fram till en klar och entydig slutsats. Men frågan om sjuksköterskornas lön går djupare än den ekonomiska sidan, det är inte alls självklart vad de borde få eller inte.

Nurse, Doctor, Healthcare And Medicine.

Dels har man de som säger att den lön som en sjuksköterska får efter avslutad utbildning inte alls är så dålig, med tanke på att det inte har någon större erfarenhet att tala om. Men då kontrar sjuksköterskorna med hur löneutvecklingen ser ut, och att det egentligen är detta som är det stora problemet.

Vikten av nöjda sjuksköterskor

Det är ett antal yrken som är mycket viktiga för samhället, och sjuksköterska är ett av dessa. Alla har behov av vård någon gång i livet, och de flesta familjer kommer i kontakt med dessa tjänster flera gånger om året. Vilken kompetens de sjuksköterskor har som man kommer i kontakt med är mycket viktigt när man sitter där med ett sjukt barn eller själv mår dåligt. Vilken ingångslön en sjuksköterska har finns att läsa här.

Därför säger det sig självt att nöjda sjuksköterskor är av stor vikt, för om de trivs på jobbet och med sin situation så är de mer benägna att bemöta sina patienter på ett bra sätt. Samtidigt så ska det löna sig för sköterskor med vidareutbildning och uppdatering, vilket i sin tur gynnar patienterna. Men tyvärr så är ju inte verkligheten sådan hela tiden, vilket är orsaken till att debatten fortsätter runt  frågan om hur mycket en sjuksköterska är värd.

Det är inte lätt att jobba som sköterska, man möter många tragiska situationer och öden. Men samtidigt så är det givande eftersom en sjuksköterska kan göra mycket för att hjälpa och lindra. Ofta kommer de närmare patienterna än doktorn, eftersom de tillbringar större tid med att hjälpa dem. Därför kan deras kunskap och uppmärksamhet vara avgörande om en patient inte reagerar som de ska på mediciner eller om deras tillstånd förändras. Så här mycket får en hyrsjuksköterska i lön av ett bemanningsföretag per timme.

Vad det innebär att jobba som sjuksköterska

En helt vanlig dag i en sjuksköterskas liv kan börja redan vid fem-tiden på morgonen. Då måste man ibland gå upp för att kunna börja sitt skift klockan sju. Eller så kommer man hem vid halv elva tiden på kvällen om det har varit ett eftermiddagsskift. Vissa sjuksköterskor jobbar dock bara dagtid, så mycket beror på vilket sjukhus eller vårdavdelning det handlar om.

Under ett normalt skift så uppkommer det många situationer där en sjuksköterska snabbt måste fatta ett beslut. Eller så är det stressiga moment där man inte får förlora fokus utan kunna koncentrera sig på patienterna och deras behov. Och det handlar ju om vanliga människor, det är inte bara patienter med ett nummer. Alla har sin egen bakgrund och på vissa arbetsplatser möter en sjuksköterska också ett flertal olika nationaliteter. Allt detta måste en sköterska möta med samma lugn och respekt, helst med ett leende.

Det finns en hel del olika områden för specialisering som sjuksköterska. Allt från geriatri eller hematologi till ambulans och intensivvård- allt efter vad man är intresserad av. Många jobbar även inom administration eller undervisning, eller på sjukhusets IT-avdelning. På avdelningarna krävs det ofta bra ledaregenskaper av en sjuksköterska, det är mycket som ska organiseras och eftersom det handlar om människors liv och hälsa så måste det flyta som det ska.

Vad är allt detta värt?

På grund av all denna mångfald av arbetsuppgifter och förväntningar så kommer snabbt frågan upp om hur mycket en sjuksköterska bör få betalt. Det handlar ju inte bara om hur mycket utbildning en sköterska har men även vilket inflytande de har på människors liv. De kan göra stor skillnad på hur folk reagerar på vården, för bemötande och vänlighet är en viktig del av detta. Frågan om hur mycket en sjuksköterska är värd i lön debatteras i denna artikel i Metro.

Det är inte alls lätt att komma fram till en kompromiss som alla kan trivas med, men det är ett vanligt dilemma i löneförhandlingar. Problemet som lätt uppstår, och som vissa orter sliter med, är att allt färre väljer detta yrke. De vet att det kan vara ett slitsamt jobb, både med olika skift och stressiga situationer. Om de fick mer betalt skulle det vara värt det, men varför slita ut dig på en allt för låg lön?

Debatten om sjuksköterskornas lön kommer att fortsätta, de kämpar på för att få det de tycker är värda. Problemet är ofta var pengarna ska komma ifrån, speciellt vid de statliga sjukhusen. Alla vill ha bra vård, och nöjda sjuksköterskor är en mycket viktig del av detta. Så alla hoppas på att det ska vara ett attraktivt yrke med en adekvat lön.

Similar Posts