För ett femtiotal år sedan var det väldigt populärt att röka cigaretter. Företag marknadsförde sina tobaksprodukter utan varningstexter och dylikt. Med tiden blev vi dock medvetna om riskerna med rökning. Många rökare verkar dock inte vilja släppa denna dåliga vana. Sedan några år tillbaka finns det dock hälsosammare alternativ på marknaden. 

Detta alternativ är de så kallade e-cigaretterna. De finns i en rad olika smaker och man kan till och med röka inomhus. En del produkter innehåller nikotin medan andra helt saknar ämnen som kan vara direkt farliga för kroppen.

Det finns dock forskare som ställer sig tveksamma till om produkterna är helt ofarliga, även om de inte innehåller nikotin. Man menar bland annat att vissa ämnen i e-juicen kan skapa farliga substanser när de värms upp. Det behövs fortfarande mer forskning inom ämnet för att fastställa eventuella hälsorisker.

Vi vet dock att många rökare helt har gått över till e-cigaretterna. De är förmodligen trötta på att utsätta deras kroppar för de etablerade riskerna med tobakscigaretter. De behöver inte heller sluta med nikotin när de byter till det nya alternativet. Många rökare beskriver nämligen hur svårt det är att sluta med nikotin utan något slags komplement.

En annan fördel med dessa nya produkter är att röken inte sätter sig på kläder och möbler. Man kan därför röka inomhus, även om detta inte är lagligt på alla offentliga platser. 

Så var hittar man de bästa e-cigaretterna? Många vänder sig till www.vapenation.se

Ungdomarnas rökning

E-cigaretterna har blivit populära i alla åldersgrupper. Kanske är det hos ungdomarna som produkterna har fått mest spridning. En anledning till detta är marknadsföringen som ofta bedrivs i sociala medier. Influencers med tusentals följare har nämligen marknadsfört olika varumärken som säljer vapeprodukter. Flera stora mediahus har skrivit granskande artiklar om detta.

  • Forskare i USA menar att vissa vapeprodukter leder till skador på lungorna. Man har kunnat konstatera svåra lungskador på unga personer som använt dessa e-cigaretter. Med anledning av denna upptäckt har myndigheterna vidtagit åtgärder.
  • Flera influencers har som sagt marknadsfört produkter från en rad olika företag. Faktum är att företagen har varit villiga att betala stora pengar för detta. Marknadsföringen har därför varit ett lönsamt projekt för de som får betalt.
  • När man upptäckte lungskadorna har dock denna positiva bild av e-cigaretter förändrats. Man har även konfronterat influencers med att de inte tar tillräckligt med ansvar. Deras bilder och texter har bland annat nått ut till minderåriga.

Dessa upptäckter målar en negativ bild av e-cigaretter. Man kan dock fråga sig om detta gäller alla produkter?

  • Nej, det verkar endast gälla ett fåtal varumärken som inte bedriver seriös tillverkning. Deras e-cigaretter har ofta sålts på gatorna i USA och i mindre butiker. Lägg därtill att de inte har skaffat något tillstånd för deras tillverkningsmetoder.
  • Många av dessa företag började sin verksamhet när marknaden var helt oreglerad. De kunde därför sälja e-cigaretter som varken blev granskade eller uppmärksammade av media. 

Vi har haft samma problem i Sverige. Under en period visste inte myndigheterna vad de skulle göra med e-cigaretterna. Idag finns det dock en kontrollapparat som granskar produkterna på marknaden. Du kan därför hitta säkra produkter i e-handeln.  Här hittar du förbrännare till din vape.

Lockas konsumenter från ett beroende till ett annat?

Göteborgsposten skriver om e-cigaretter med god smak. Det finns många olika smaker, såsom lakrits och hallon. Företagen bakom e-cigaretterna vill med andra ord locka olika typer av konsumenter. Många smaker tenderar att tilltala unga personer.

Forskare varnar dock för att man endast riskerar att byta ett beroende mot ett annat. I grund och botten menar man att rökning aldrig är bra. När man röker e-cigaretter inhalerar man självmant ner rök i lungorna flera gånger per dag.

En del forskare hänvisar också till de farliga biämnena som vi har pratat om tidigare i artikeln. Dessa produkter finns fortfarande på marknaden, även om Sverige på ett effektivt sätt har satt stopp för oseriösa företag.

Ett motargument till allt detta är alla de rökare som har använt tobakscigaretter under stora delar av deras liv. Nog kan både ja- och nejsidan vara överens om att e-cigaretter är bättre för dessa människor. 

Nej-sidan brukar dock hävda att man bör sluta med rökning helt och hållet. Detta är däremot lättare sagt än gjort. I grund och botten handlar det om att skapa alternativ på marknaden som fungerar för majoriteten av rökarna. 

Vi borde istället uppmana människor till att röka säkrare produkter. Detta ger oss också mer verktyg till att reglera den svenska marknaden så att inte farliga produkter når konsumenterna. När debatten är delad tenderar nämligen oseriösa aktörer dra nytta av situationen. 

När det gäller ungdomar kommer debatten alltid att vara tudelad. Man kanske inte ska uppmana ungdomar till att börja med saker som inte gör något gott för hälsan. Samtidigt tenderar ungdomarna att alltid söka efter det som är lite farligt och häftigt. 

Sammanfattning

Forskningen runt e-cigaretter och coils fortsätter intensivt. Vi kommer förmodligen få ta del av intressanta forskningsrapporter inom en snar framtid. Det är givetvis viktigt att ta hänsyn till dessa studier. Det ligger nämligen i allas intressen att endast säkra e-cigaretter ska få finnas på marknaden.

Frågan om säkerhet blir ännu viktigare på grund av att ungdomarna verkar ha tagit till sig denna nya trend. Vi vill inte se en till generation som drabbas av skador till följd av tobaksrökning. Om riskerna med e-cigaretterna är lägre så bör vi uppmuntra detta alternativ, trots att rökning i sig aldrig är en bra sak. 

Similar Posts