Man sparar både miljön och pengar genom att installera solpaneler. Detta är en alternativ energikälla som verkligen har fått fotfäste i Sverige. Det kan låta konstigt med tanke på det kalla och mörka klimatet, men det är tillräckligt med soldagar varje år för att det ska löna sig.

MA238-elledningSolenergi fungerar genom att solcellerna fångar ljuset och omvandlar det till likström. Sedan behöver man moderna växelriktare för att kunna omvandla det till växelström. Vanligtvis sätter man dessa i anslutning till proppskåpet. Därefter tas elen först och främst från den egna anläggningen. Om detta inte skulle vara tillräckligt inhämtar man el från det allmäna elnätet. Skulle man å andra sidan producera för mycket el, vilket ofta händer under riktigt fina soldagar, så går den överflödiga elen ut till elnätet. Man kan lätt byta ut sin elmätare för att ha kontroll över åt vilket håll strömmen går.

När man vill installera solceller kan man ansöka om statligt bidrag. De ger upp till 35% av investeringskostnaden. Om man får statligt stöd för installation kan man inte använda sig av ROT-avdraget. För det mesta behöver man inte byggnadslov för att sätta upp solceller, men vissa kommuner har sina egna regler. Med moderna växelriktare är det sedan bara att sätta igång och utnyttja all denna energi.

Det är viktigt att se till att man har moderna växelriktare och mätare. De äldre varianterna kan inte skilja på vilken riktning elen går, utan allt räknas som förbrukning. Istället för att dra ner på kostnaderna blir det istället dyrare med solenergi. Om man skulle ha detta problem är det bättre att stänga av hela anläggningen tills man kunnat installera en ny elmätare.

Man kan tjäna mycket på att skaffa sin utrustning från, till exempel, Tyskland eller England. Även om man betalar för frakt kan det ändå bli billigare. Men innan man köper moderna växelriktare och solceller utomlands ska man försäkra sig om att de är godkända i Sverige. Annars sitter man där med ett stort paket och kan inte installera det. Reglerna är dock ganska tydliga.

Man kan välja hur många solpaneler man vill ha. Med moderna växelriktare eller omformare kan man lägga till paneler vartefter om man så önskar. Ibland kan man vilja pröva hur det fungerar först innan man gör en större förändring av sin eltillförsel. Man kan, till exempel, köpa ett helt paket med allt inkluderat. Men det är även möjligt att skaffa alla delarna var för sig och sedan installera dem vartefter.

Similar Posts