Familjerätt kan bli aktuellt både i svåra och lite lättare stunder. Ofta är det lätt att vara efterklok när kärlek är ny och det plötsligt inträffar något. Att använda sig av avtal och juridiska handlingar kan låta tråkigt och torrt.

Däremot är det riktigt smart i många familjesituationer. Exempelvis Juristgruppen är expert på familjerätt och ekonomisk familjerätt.

1. Samboavtal som underlättar

När man flyttar ihop gäller normalt sambolagen om det inte finns något samboavtal. Ett samboavtal är smart då det går att fördela bohaget och eventuell bostad genom avtalet. Istället för att dela 50/50 går det att göra en egen fördelning. Det kan framför allt vara bra om en av er betalat för bostaden och den andre inte. Samboavtal kan skriva innan ni flyttar ihop eller efter. Det är alltid bäst att ta hjälp av en jurist för korrekt avtal.

2. Testamente – en trygghet för alla

Oavsett familjesituation är det bra att upprätta ett testamente. Det kan vara extra tryggt om ni har barn på var sitt håll. Med hjälp av en jurist kan ni upprätta ett testamente som är juridiskt hållbart och i enlighet med arvsrätten. Det minskar även risken för konflikter och att det blir juridiska tvister om någon avlider.

3. Framtidsfullmakt – bestäm vem som ska fatta dina beslut

Om du blir sjuk eller tillfälligt inte kan fatta egna beslut kan du välja vem som ska föra din talan. Med hjälp av en framtidsfullmakt kan du utforma omfattning och vad en person har rätt att bestämma. Eftersom livssituationen kan variera kan du utforma fullmakten så det passar för olika situationer. Det kan vara om du har företag, speciella behov eller för specifika moment. Det är bäst att ta hjälp av en familjejurist för att framtidsfullmakten ska vara korrekt utformad.

Similar Posts