Svenska företag lägger mycket tid på administration. Allt från bokföring till löneadministration och uppföljning. Att anlita en redovisningsbyrå kan låta både dyrt och krångligt men det kan många gånger löna sig.

Att välja en digital redovisningsbyrå som Bokoredo sparar mycket tid. Det går att få hjälp med det mesta som ett bolag kan behöva stöd med. Från löpande bokföring, redovisning och årsavslut till ekonomisk rådgivning och outsourcing av löneadministration. Ett dedikerat team av expert gör stor skillnad oavsett storlek på företag.

Överlåt löneadministrationen och frigör tid

Att göra utgiftsrapporter och lönehantering tar mycket tid för nyckelpersoner. Någon rapport visar att sammanslaget kan en chef få sitta nästa en dag i veckan med blanketter och utgiftsrapporter. Genom att frigöra nyckelpersoner från administration får personen mer tid över att vara ledare.

Löneadministrationen kräver mycket kunskap och tar en hel del tid. För många mindre och medelstora företag finns det en vinning i att överlåta hanteringen. Det innebär att ha en löneexpert utan att behöva anställa kompetensen själv. För anställda innebär det bättre service och ofta ökad tillgänglighet vilket uppskattas.

Att outsourca lönehanteringen innebär även att ha experter att rådgöra med när det kommer till löneregler. Det kan vara att ställa frågor kring semester, olika kollektivavtal och nya krav som kommer från myndigheter. Exempelvis Bokoredo kan hjälpa till med både redovisning och lönehantering.

Allt fler företag väljer digitala tjänster

En rapport från Tillväxtverket att många företag väljer digitala alternativ när det kommer till administration och inköp. Även att börja använda digitala stöd vid affärsutveckling blir vanligare. Ett sätt att utveckla företag är att kunna ta hjälp av experter för att inte bara göra bokföring.

Det finns möjlighet att få professionell hjälp för rådgivning som gör det möjligt att satsa på affärsutveckling. Bland annat går det att få hjälp med effektiviseringar och ekonomiska analyser. Det kan framför allt vara en god idé vid uppstart av bolag men även för etablerade företag.

Similar Posts