Ett hem är förmodligen den viktigaste investeringen du någonsin kommer att göra. Så när en katastrof inträffar är det viktigt att ditt hem är försäkrad på ett korrekt och adekvat sätt för att skydda alla dina investeringar på ett och samma ställe. Om inte, kan du förlora mycket mer än bara pengar: om ditt hem brinner ner och inte är ordentligt försäkrat har du kanske förlorat dina familjefoton, barnens leksaker och många andra saker som egentligen inte kan ersättas. Därför bör du teckna en försäkring av god kvalitet för ditt hem som täcker både struktur och innehåll för dig. Du kan jämföra hemförsäkringar på bästahemförsäkringen.se

Många tror att det är vettigt att teckna sina försäkringar hos samma leverantör. Och det kan faktiskt verka bekvämt – men vad vinner du på det? I själva verket gör du du sparar inga pengar genom att köpa från samma företag – du betalar faktiskt lite mer för saker som inte täcks av försäkringen. Det handlar ändå inte bara om pris: högkvalitativa försäkringsbolag har många olika funktioner som kan vara mycket värdefulla för dig, t.ex. skydd för nödsituationer i hemmet och skydd om ditt hus står obebott ett tag.

Om du äger ett hus, se till att det har rätt hemförsäkring . Även om det kan tyckas vara en onödig utgift finns det ingen anledning till att det inte skulle vara vettigt ekonomiskt också, om du gör rätt undersökningar och jämförelser. Låt dig inte bli överraskad när katastrofen slår till!

Vad är hemförsäkring?

Hemförsäkring är en försäkring som du kan köpa hos ditt försäkringsbolag och som skyddar bostaden där du bor mot olika risker. Miljontals människor i Sverige har hemförsäkringar för att skydda sina hem och tillhörigheter från skador eller förluster.

Vad ingår i hemförsäkringen?

Vanligtvis omfattar en typisk hemförsäkring brand-/stöldskydd för konstruktioner, skydd för personlig egendom mot både stöld och skada, extra boendekostnader om din hyresbostad måste utrymmas på grund av en försäkrad händelse, ansvarsskydd för olyckor som inträffar på din egendom eller som involverar dig eller en medlem av din familj och som leder till skada eller dödsfall. Försäkringar med återanskaffningsvärde ersätter dig upp till den angivna gränsen oavsett om den faktiskt förstörs/förstörs eller inte.

Vad ska du tänka på när du väljer en hemförsäkring?

Ta med minst fyra punkter från följande lista:

  • Skydd mot skador från översvämningar eller stormar
  • Täckning för ett hus som står obebott
  • En låg självrisk, i händelse av att ett skadeståndskrav ställs.
  • Pengar tillbaka om ditt försäkringsbolag går i konkurs
  • Högkvalitativt skydd för alla risker, inklusive storm och översvämning, brand och stöld. Hitta ett försäkringsbolag som erbjuder dig stort värde i alla aspekter av deras tjänster, t.ex. om det är pengar tillbaka om de går i konkurs, snabba svar på anspråk osv.

Vad täcker hemförsäkringen?

Hemförsäkringen ersätter i allmänhet skador på grund av brand, rök, blixtnedslag eller vandalism. Den kan också ge ersättning för levnadsomkostnader om din hyresfastighet måste lämnas på grund av en täckt händelse. Andra typer av skador som kan täckas av din försäkring är storm och hagel, stöld i samband med inbrott eller rån, jordbävningar, vindstormar och vattenskador från rörläckor. Din försäkring kan också betala för personskador som uppstår till följd av olyckor som inträffar på din egendom eller när du är ansvarig för olyckan. Till exempel om någon annans bil krockar med din när den står parkerad på din uppfart. Återigen, varje försäkringsbolag har sina egna politik om vad som ingår i hemförsäkringen.

Vilka är riskerna med att inte ha en hemförsäkring?

Om du inte har en hemförsäkring riskerar du att förlora allt som har ett betydande värde. Om ditt hus till exempel brinner ner får du ingenting tillbaka om det inte fanns någon försäkring som täcker det. Dessutom kan eventuella skador eller skador som orsakas av en oförsäkrad person ge dig stora ekonomiska förluster och många problem kan förvärras därifrån. Kostnaderna för material och arbete för att bygga upp ditt hus kommer säkert att kosta mycket mer än vad enbart innehållsskyddet skulle ha betalat ut.

Similar Posts