Vildsvin är kända som skadedjur. De kanske inte är särskilt farliga för människor. Problemet ligger i att de har en tendens att förstöra det som kommer i deras väg. Bönder och personer som bor på landet vill till varje pris undvika att få besök av vildsvin. 

Vad äter egentligen vildsvin? Man skulle nästan kunna ställa motfrågan, vad äter de inte? Många lantbrukare är väl medvetna om vilken typ av mat som lockar specifika djur. De anpassar därför deras fastigheter för att man inte ska locka till sig vissa djur i onödan.

Detta blir svårt när det gäller vildsvin på grund av deras matvanor. Samtidigt bör det poängteras att de främst har en vegetarisk kosthållning. Ekollon finns högt upp på prioriteringslistan. Men det handlar kanske inte om vad de äter. Frågan är snarare hur de bär sig åt för att hitta maten.

De brukar köra runt ansiktena i marken för att hitta ekollon. Detta resulterar i att marken blir totalt förstörd. Som du kanske förstår är detta en mardröm för lantbrukarna. Men det är som sagt inte bara lantbrukarna som lider av detta. Nästan alla som bor på landet drabbas av deras framfart.

Generellt sett kan det vara svårt att freda sig från dessa angrepp. Vargar brukar också kunna ställa till med en hel del oreda. Man kan dock vidta åtgärder för att skydda sig mot vargarna. Djurägare brukar bygga stängsel för att skydda får och andra djur. Ibland stänger man också in djuren under nätterna.

Behöver du bygga en egen säkerhetszon?  Du hittar många bra saker hos https://www.lundhs.com/. Det är alltid bättre att vara på den säkra sidan. Det är först när man har blivit utsatt för en attack som man inser hur mycket pengar det kan kosta för att reparera skadorna. 

Vart finns vildsvinen? 

Vildsvinen får mest uppmärksamhet i de södra delarna av landet.  Jägarförbund och liknande organisationer brukar föra statistik över stammarna. 

För ungefär 100 år sedan var dessa djur nästan utrotade i Sverige. En lagändring gav dock stammarna möjligheten till att växa till sig. I takt med detta började man också få känna av konsekvenserna av större stammar.

Det blev vanligt med synliga skador där vildsvinen hade dragit fram. De är som sagt mycket duktiga på att gröta runt och förstöra mark. Jägarna får jaga dessa djur året runt, bortsett från en månad när de parar sig.

Faktum är att man skulle behöva skjuta av fler vildsvin varje år. Deras kullar växer fort och de kan också ställa till med olyckor i trafiken. Jägarna brukar vara pigga på att ta sig an utmaningar från myndigheterna.

Vildsvinen skapar dock en hel del utmaningar för jägarna. Man måste ofta använda fällor och belysning för att kunna genomföra lyckade jaktpass. Effektiv åtelbelysning förenklar jakten. Detta var dock länge förbjudet. Sedan 2009 får man använda dessa hjälpmedel.

Ett annat problem är att köttet inte är särskilt eftertraktat. Många människor vill inte äta deras kött överhuvudtaget. Det är också svårt att sälja köttet. Om man jämför detta med älg och rådjur inser man snabbt att det är betydligt mer motiverande och lönsamt att jaga just älg och rådjur.

Genom åren har vissa jägare försökt höja statusen för vildsvinskött. Man har bland annat lagt fram förslag att köttet ska serveras på landets skolor. Detta skulle automatiskt höja köttets status och priser.

Detta är dock inte helt oproblematiskt. Vildsvin äter saker och ting som de inte borde äta. Det kan därför vara farligt att äta köttet. Man skulle behöva analysera för eventuella gifter om man avser börja servera maträtter innehållandes vildsvin på landets skolor. 

Hur skapar man en bra balans i skogen?

Det är inte bara skogen som behöver lite hjälp med att finna ett normalläge. Människor och djur behöver samsas om marken. Förr i tiden behövde vi inte reglera djurstånden på samma sätt som nu. Om vi inte skjuter av vissa djur riskerar vi bland annat att få se fler trafikolyckor.

Denna fråga är ständigt aktuell när vi pratar om vildsvinen. Vi har listat några problematiska faktorer i denna artikel. Man kan dock lugnt säga att balansen i skogen varierar beroende på vem man frågar. En fastighetsägare vill förmodligen ha mindre stammar för att minska risken för skador på marken.

Naturvårdsverket brukar dock vilja bevara livskraftiga djurstammar. Detta kanske är deras främsta syfte, även om de också är ansvariga för att skapa en bra balans. Det är också viktigt att lyfta existensperspektivet.

Vissa djurarter har nämligen varit utrotade i Sverige. Ett exempel på detta är varg. Människorna bestämde sig helt enkelt för att utrota vargarna. Detta hade givetvis varit helt förbjudet om man försökt göra samma sak idag. 

Samma sak höll på att hända med vildsvinen innan myndigheterna klev in. Det finns nog endast ett fåtal människor som faktiskt vill utrota vissa djurarter.

Det är inte bara skogarna som har regler. Även till havs kontrollerar myndigheterna hur vi beter oss. Från myndighetshåll vidtar man flera åtgärder på en årlig basis. Ännu får inte Sverige fiska tonfisk. Det finns flera skäl till detta. Det kan exempelvis handla om att fiskståndet inte är tillräckligt högt.

Ett annat skäl är att man ibland upptäcker att det finns höga nivåer av exempelvis zink i vissa fiskarter. 

Sammanfattningsvis kan vi nog konstatera att myndigheterna vill både djurens och människornas bästa. Jägare får använda hjälpmedel när det ligger i statens intresse att reglera antalet vildsvin eller vargar. Dessa hjälpmedel kan också lära oss mer om hur djuren fungerar. Med bra åtelbelysning kan du se vildsvinen äta sin gröt. Man kan också fästa kameror på platsen för att få en bättre överblick.

Similar Posts