Idag hör man alltid talas om att skapa ett effektivt flöde, utnyttja resurserna och spara in på tid och arbetskraft. Egentligen är detta inget nytt, det ligger till grunden för hela det samhälle man har idag. Alla vill ha bra produkter till ett rimligt pris. För att detta ska vara möjligt måste man kontrollera alla flöden från råvara till färdig produkt. Detta är vad logistik handlar om.

MU196-lagertruckEn viktig del av hanteringen av produkter är naturligtvis ett åkeri. Varor, oavsett vilket stadium de är i produktionen, måste transporteras på något sätt. Det är ovanligt att man gör allt under ett och samma tak. Vid olika moment i processen måste de också lagras, ibland fler än en gång. Även om man gör allting i en och samma stad, till exempel Stockholm, ingår så gott som alltid dessa steg.

Genom att välja ett bra åkeri kan man klara av den viktiga logistik delen utan större problem och kostnader. Stockholm är en stor knutpunkt idag, oavsett vilken form av transport man använder sig av. Många varor stannar här, kortare eller längre tid, på väg till sin slutdestination. En del förvarar sina varor en kortare tid på ett lager, och behöver då ett rörligt lager. Andra hyr en fast lagerplats eftersom man alltid har behov av förvaring.

Naturligtvis är det också här en fråga om kostnad, men också läge. Har man de flesta av sina kunder i eller runt Stockholm kan det löna sig att hyra ett lager här. Logistik är inte bara att göra allt så billigt som möjligt, det är en balansgång mellan de olika delarna i produktflödet. Ett åkeri eller lager utanför stan kanske är billigare, men man förlorar mer tid. Det gäller alltså att analysera sin verksamhet, och se vad man helst vill lägga ner sina pengar på. En del har mer tid än pengar, medan andra behöver en snabbare omsättning av varor och produkter.

Vanligtvis känner ett åkeri till sin ort väl. Har man sin bas i Stockholm är det oftast där man kör eller lagrar, vilket i sin tur ger en mycket stor lokalkännedom. Allt detta är viktigt att ta med i beräkningen, eftersom det sparar tid och pengar. Många företag idag är också miljömedvetna, man vill inte transportera sina varor mer än nödvändigt. Man kanske har kunder som väljer lokala varor som målgrupp, och inkluderar detta i sin marknadsföring. Eller så har man bara insett att miljön är viktig.

Similar Posts