Det har blivit enklare och enklare att bli egenföretagare. Det finns flera anledningar till detta. En viktig anledning är att man kan komma igång snabbt. Du behöver bara fylla i några formulär på nätet. En annan viktig anledning är att man inte behöver ha mer än 25 000 kr i startkapital om man vill starta aktiebolag. Men hur hittar man sina första kunder?

Som nyföretagare tror man att detta ska vara för svårt. Givetvis är det till en viss gräns svårt att hitta kunder som är villiga att betala för dina tjänster. Det finns dock gott om plattformar som låter dig hitta kunder. Man skulle kunna säga att detta har tillkommit i anslutning till den nya generationens företagare.

Ett bra exempel är Fiver. Denna tjänst tillåter företag att hitta experter inom en rad olika områden. Fiver är dock främst inriktade på IT-relaterade tjänster. Ksting är ett exempel på ett företag som har ett mer nischat tjänsteutbud. Faktum är att det nästan alltid finns plattformar för mer nischade yrkesområden.

Förr i tiden var det betydligt svårare att hitta kunder. Man skulle nästan kunna säga att det fanns barriärer som hindrade nya aktörer att ta sig in på marknaden. Detta går hand i hand med dåtidens Sverige, där kutymen var att man skulle vara anställd.

Men finns det fler faktorer som har blivit enklare för företagare? Det finns faktiskt många fler exempel. Vi kan ta bokföringen som ett sådant exempel. Den var nästintill omöjlig att sköta på egen hand förr i tiden. Omöjligt är kanske att ta i, men det tog lång tid att lära sig bokföringens grunder.

Idag finns det IT-system som hjälper dig med detta. Det enda du egentligen behöver göra är att föra in dina fakturor. Resultat och konton ordnas av IT-systemet. Lägg därtill att dessa IT-system är billiga.

Varför jobba för någon annan när man kan jobba för sig själv?

Denna fråga var inte särskilt aktuell under stora delar av 1900-talet. Möjligheterna var nämligen begränsade under denna tidsepok. Dagens ungdomar anser däremot att denna fråga är mycket relevant. De har insett vikten av att satsa på sig själva, och möjligheterna finns bland annat genom det som vi har beskrivit i denna artikel.

Många gånger måste man vara medveten om att egenföretagandet kan vara tufft, speciellt när man har en svacka. Det går dock att få hjälp från oväntade håll. Den nya generationens företagare brukar inte heller vara rädda för att fråga om just hjälp.

Man kan bland annat få hjälp hos den lokala kommunförvaltningen. Tro det eller ej, men nästan alla svenska kommuner uppmuntrar småföretagande. Politikerna vill ha ett aktivt lokalt näringsliv och de är redo att hjälpa till om det behövs.

En annan källa till information är internet. Vissa människor skulle nog säga att det är den enda källan till information. Några personer i Sverige har sannolikt haft precis samma företagarproblem som du har. Det är också sannolikt att minst en av dessa personer har delat med sig av sina erfarenheter om detta, och framförallt lösningen.

Lön som motsvarar arbetsbördan

En annan viktig detalj i det nya företagandet är möjligheten till att bestämma över sin tid, och då i synnerhet i relation till lön. Många ungdomar har nämligen insett att pengar inte är allt här i livet. En hög lön innebär ofta en hög arbetsbelastning.

Samtidigt bör det poängteras att egenföretagandet också präglas av hårt arbete. Men man kan ofta lägga upp tiden på egen hand. Som anställd måste man nästan alltid infinna sig på arbetet under specifika timmar flera gånger i veckan.

Detta är både jobbigt och dåligt för motivationen. Vi är nog alla medvetna om att vi jobbar som bäst när vi är motiverade och utvilade.

Similar Posts