Energi är något som används mycket varje dag, på alla nivåer i samhället och i alla länder runt om på jorden. Faktum är att diskussionen runt energi och hur man ska kunna få tillräckligt av den är kontinuerlig och tidvis komplicerad. Dels finns det ett stort behov av olika former av energi, i vissa delar av världen så har man inte tillräckligt för hela befolkningen. Samtidigt så är det fråga om var all denna energi ska komma från och vad den gör för miljön.

678-5-smarta-energilosningarVissa källor är inte förnybara, och man riskerar att permanent förstöra jorden. Andra är inte så vanliga och ibland dyra att installera, men gör ingen skada på miljön. Såvida man inte är övertygad om en viss sak och gör det av princip så kan valet ibland vara svårt. Det är klart att alla vill ta hand om sin miljö, men till vilket pris? Och hur ska man klara av att få all den energi som behövs?

Alternativ för smarta lösningar

Det finns en hel del man kan göra för att spara energi, vilket i sin tur gör att behovet för nytt inte blir lika stort. Bland annat så kan små detaljer som att vädra snabbt och effektivt, täta fönster och dörrar, eventuellt byta ut fönstren, dra ner persiennerna och mycket annat göra att värmen stannar inne i hemmet. Man behöver inte elda för kråkorna som ordspråket säger, utan varje liten grad som produceras kan komma till nytta. En värmepump av något slag kan också bidra till att värmen sprids och att den utnyttjas till mer än 100%. Man kan alltid få reda på mer hos Franck Energy.

Sedan finns det själva källan till energin som kan varieras på flera olika sätt. Tidigare var det vanligt med en oljeeldad värmepanna, men det är något som många bytt ut. Idag har ett flertal familjer valt att elda med ved, som ju är ett förnybart material som också är gynnsamt för miljön. Skogarna behöver gallras för att växa ordentligt och om man väljer garanterad ved så kan ens eldande bidra till sunda skogar. Både inne-och utemiljön blir också bättre av att använda sig av naturliga material.

Ett annat alternativ som fungerar till och med i norra Sverige är solpaneler eller solceller. Det finns tillräckligt med soltimmar varje år för att man ska kunna försörja en normal familj. Helt klart kostar installationen en slant, men sedan har man energi och slipper tänka på det hela i många år framöver. Vind och vatten är andra källor till energi som inte är allt för störande för naturen, allt beroende på hur man lägger upp det hela. Dessa metoder är inte lika vanliga för privata hushåll, utan det är mest på en lite större nivå som dessa utnyttjas. I vissa länder har man byggt enorma anläggningar med solpaneler för att stegvis kunna förse allt fler av bebyggelsen med förnybar energi. Eller helt enkelt energi, detta är något som också installerats på landsbygden i utvecklingsländer. För första gången kan alla ha en glödlampa för att få ljus när det är mörkt, något som alla i västvärlden är mycket bortskämda med.

Inte slösa med energi

Helt klart så går en hel del energi till spillo varje dag, och många gånger är det helt onödigt. För folk i västvärlden är det en självklarhet att alla offentliga byggnader och arbetsplatser ska vara uppvärmda. Till och med trappuppgångarna får inte vara allt för kalla, av olika orsaker. Men en hel del av den värme som alstras försvinner sedan ut, utan att man tillvaratar den på något sätt. Detta är ju inte alls bra och något som många kommuner och administrationer arbetar på att förändra. Sveriges Radio rapporterar här om hur Göteborg skall testa smarta energilösningar.

Energi är en självklarhet för de flesta men också en möjlighet till att bidra något till sina omgivningar. För att ens barn och barnbarn ska ha en ren och fin jord att leva på så är det nu, idag, som besluten måste fattas. Ju mer energi man kan spara och ju oftare man väljer förnybara källor, desto bättre blir det för dem. Men även idag så kommer många att må bättre om man minskar på utsläppen och istället satsar på grönare alternativ. Egentligen är det konstigt att inte allt fler har insett detta eller gjort något åt det.

Ett problem är naturligtvis pengar, det kostar pengar att bygga upp nya system och lösningar för energi. Och det är inte alla som har råd helt enkelt. Att spara energi kan alla klara av, det är en fråga om goda vanor och rätt inställning. Men att installera och skapa nya energikällor är inte lika lätt. Därför har vissa regeringar gett bidrag och pengar till dem som väljer att gå över till förnybara eller smartare energilösningar. En liten hjälp på vägen som dock kan ha stora och positiva konsekvenser.

Similar Posts