När man råkar ut för en olycka, eller om man får barn som har medfödd hjärnskada, vänds hela ens liv upp och ned. Man behöver mycket assistans och stöd, men det är inte alltid man vet vad som finns. En del beror naturligtvis på vilken form av skada man har och hur mycket hjälp man behöver. Men något alla behöver är lite extra omtanke.

Det kan vara svårt att inte kunna klara sig själv ens med vardagliga uppgifter. Att vara beroende av hjälp från andra personer hela tiden. Därför är det viktigt att de som jobbar som som personliga assistenter respekterar klienterna och uppmuntrar dem till ett fullvärdidgt liv.

Var kan man få hjälp?

Det finns olika möjligheter men ett mycket bra alternativ är att besöka TRF Assistans på http://www.trfassistans.se för mer information om personlig assistans. De har stor erfarenhet av att själva jobba som assistenter och vet vikten av att alla är nöjda. Det är inte ett lätt jobb, och inkluderar ett ganska stort ansvar. Men när det fungerar som det ska så kommer det att innebära en enorm skillnad för den hjärnskadade, vare sig det handlar om ett barn eller en vuxen.

Ibland behöver man hjälp med att ta hand om sig själv, hygien och andra personliga saker. För andra är det mer en fråga om att ha någon som kan vara en förlängning av den egna kroppen. En arm som når upp, ett par ben som kan ledsaga en till olika ställen, och så vidare.

Skapa en fungerande vardag

Det handlar vanligtvis inte om att få assistans med de extra sakerna här i livet utan just det som är en grundläggande rättighet för alla. Hos TRF Assistans får du stöd vid hjärnskada men det finns också möjlighet till hjälp vid andra former av handikapp. Just det man behöver när man hamnat i denna situation.

Hjärnskada kan uppstå vid yttre påverkan, som en olycka eller våld. Men det kan också vara fråga om en tumor, infektion eller annat tryck som kommer inifrån. Det leder dock till stora problem med olika fysiska uppgifter. Problemet är att det kostar pengar att ge stöd till de som verkligen behöver det. Läs mer om ny budget som ska dämpa assistansersättningskostnaden, något som lett till stora diskussioner. Det är inte lätt att säga exakt vad som är rätt eller fel, men man bör göra allt man kan för att ge hjälp till de som behöver det.

Similar Posts