Genom tiderna har Sverige producerat en hel del vackert och prisat silversmide. Trots att det är ett mycket gammalt hantverk lever traditionen vidare. Idag lär sig många de samma grunder som man använt sig av i hundratals år, för att sedan kunna skapa fler fantastiska silverföremål. Genom att kombinera tradition med det moderna smidesverktyget i arbetet kan man nå nya höjder.

MA198-silversmyckenDet finns mycket man kan göra med silver, både små detaljerade föremål och större så kallade corpus. Många använder sig även av denna metall för att skapa både bruksföremål och ren konst. Prisat silversmide kommer ofta till sin rätt på utställningar och mässor, där folk samlas för att se vad fantasi och hårt arbete kan åstadkomma.

Med det moderna smidesverktyget i arbetet kan man underlätta processen något, men det kräver ändå stor precision och tålamod. Silver i sig självt är ett lättarbetat material, mjukt och modellerbart. Det kostar inte så mycket med råmaterialet och man kan tillverka fint, prisat silversmide med relativt få utlägg. I tillägg är det inte giftigt och rostar inte heller, vilket gör det perfekt för hantverk.

Även om man satsar på att tillverka prisat silversmide börjar man ganska enkelt. De flesta föredrar att göra en skiss först, för att lättare kunna gå igenom de olika momenten. Annars kan det hända att man stöter på problem långt in i arbetsproceduren vilket kan vara ganska frustrerande. Med det moderna smidesverktyget i arbetet kan man sedan planera hur man ska gå tillväga. Vissa moment kräver mer precision än andra, och särskilda verktyg.

Innan man blivit så varm i kläderna att man kan börja tänka på att skapa prisat silversmide kanske man vill försöka sig på lite mindre och lättare saker. Ett flertal tycker om att skapa silversmycken, de är alltid uppskattade. Faktum är att många har stannat här och använder sig av sina kunskaper och det moderna smidesverktyget i arbetet enbart för smyckestillverkning. Man lägger ofta ut dem för försäljning på nätet eller i en hantverksbutik.

Det finns flera olika kurser man kan ta för att lära sig mer om silversmide. En del är kortare, grundläggande, kurser så att man kan komma igång, medan andra är mer ingående. Vartefter man arbetar med silvret lär man känna materialet och blir van vid verktygen. Man kan då lättare sätta sin fantasi i omlopp och verkligen börja skapa det man önskar. Ett urgammalt hantverk som fortfarande är mycket levande.

Similar Posts