Allt fler företag ser till att boka in sina anställda på någon form av event under årets lopp. Ibland delar man upp det i avdelningar eller arbetsuppgifter- alla kan ju inte vara borta från kontoret samtidigt. Dessa event kan vara föreläsningar, seminarer, konferenser eller andra aktiviteter, allt efter vad man behöver och tycker är intressant.

Aerial.Det är vanligt att se till att man har minst en föreläsning arrangerad för deltagarna, ibland flera stycken. Ofta lägger man faktiskt hela evenemanget runt någon speciell händelse eller föreläsning, det är alltid lätt att ha några dagar extra före eller efter. Man är ju redan på plats, så det är bara att sträcka ut det hela och inkludera lite extra aktiviteter.

Vikten av att motiveras

En arbetstagare kan vara mycket skicklig på sina uppgifter, men om inte motiveringen finns med så jobbar man ofta på halv fart. Det är klart att inte alla saker är lika roliga att hålla på med, men då kan motiveringen ligga på en annan nivå. En event kan göra det trevligare att jobba tillsammans, man skapar vänskap på arbetsplatsen eller i alla fall en högre tolerans. När man hejar på varandra och kanske känner till något om ens privatliv så blir stämningen ofta helt annorlunda på jobbet. Man behöver inte vara bästa kompisar för att det ska bli en mänsklig atmosfär, vilket i sin tur kan balansera det mest monotona jobb.

Det är här som en event kommer in i bilden. Ofta är det bra att fokusera på just inspiration och motivering, det finns många mycket bra talare och föreläsare som specialiserat sig på detta område. De kan komma med goda råd, praktiska förslag som faktiskt fungerar. Hela programmet för inspirationsdagen i Mamö finns här. Alla deltagare kommer att gå hem med större lust att gå till jobbet, till och med på en måndagsmorgon. Det är klart att en del av denna peppade känsla kommer att försvinna med tiden, men de förslag på nya rutiner man får kan vara en stor vändpunkt för många arbetsplatser. Det behövs ofta så lite för att man ska se stora resultat.

Nyttan av events

De flesta arbetsgivare idag har insett att de måste behandla sina anställda som viktiga personer, vilket de ju också är. Det handlar inte om maskiner som utför sitt arbete utan känslor och tankar, utan det handlar om människor som har ett liv också utanför arbetsplatsen. De har känslor och situationer som påverkar hur de jobbar, och detta är något som måste tas med i ekvationen. Att motivera någon till att jobba hårt, eller effektivt, är viktigt. De anställda behöver känna att det de gör bidrar till något större, att deras roll i det hela uppskattas och märks.

Events är bara en del av hur dagens arbetsplatser har utvecklats. Man ser ofta ljusare färger och flera växter på många kontor, allt detta har att göra med att förbättra arbetsmiljön. Inspiration och motivering är ett annat steg i rätt riktning, och har också att göra med just arbetsmiljön. Man har märkt att antal sjukskrivningar sjunker dramatiskt när folk trivs på sin arbetsplats, när de har samarbete med sina kollegor och känner att de är en viktig del i maskineriet. Mer information om Talarförmedlingens alla inspirationsdagar finns listade här.

Hur man planerar en event

Det finns olika saker att göra på dessa events, men ofta så satsar man på att vara tillsammans. En del företag anordnar femkamper, grillfester, matlagning, och andra former av teambuilding. Vissa evenmang kräver flera dagar, medan andra kan göras på en kväll. Allt beror ju på hur många man är och vad företaget har behov av.

Naturligtvis är också budget en viktig fråga. Men de flesta har märkt att varje krona de lägger ner på att bygga upp sin arbetsstyrka på olika sätt får de tillbaka flera gånger om. En nöjd medarbetare lägger ner en större del av sin själ på arbetsuppgifterna, och produktiviteten ökar avsevärt. Detta är något som gynnar företaget och vips har man skapat en god cirkel. Det handlar alltså om långsiktig investering, vilket är extra viktigt eftersom det handlar om människor och inte maskiner. Att satsa på de personer man redan har omkring sig är det allra bästa, och en event är ett bra sätt att göra just detta.

 

Similar Posts