Konflikter på arbetsplatsen är aldrig trevliga. För att minska risken för att någon blir illa behandlad så finns det ett antal avtal. Dessa har kommit till genom timmar och ibland åratals av förhandlingar och diskussioner. Fackföreningarna i Sverige har alltid varit starka och lyckats få igenom många punkter. Naturligtvis är det något som är till skydd för båda parterna.

Anställning, uppsägning, semester, föräldraledighet och mycket annat är reglerat av lagar och avtal. Förutom de kollektivavtal som finns så kan du också göra en privat överenskommelse med företaget. Vad som alltid är viktigt är att vara väl informerad. Du måste känna till både dina skyldigheter och rättigheter.

Hjälp med information

Du kan gärna kontakta din fackförening eller annan organisation med frågor och för att få mer information. De kan upplysa dig om vad som gäller inom din bransch och vad du kan förvänta dig. Samtidigt så kan de komma med goda råd om hur du ska tackla situationer där parterna är oense. Ibland kan du även få juridiskt bistånd att kämpa mot orättvisor. Säljarnas är ett riksförbund för alla som jobbar inom försäljningsbranschen.

Trots alla de avtal som existerar så finns det ett område som lätt leder till tvister. Uppsägning kan vara en känslig sak, speciellt om den är grundad på personliga orsaker. En hel del fall leder till rättstvist som kan bli både dyr och utdragen. Därför är det något som alla försöker undvika genom att istället komma fram till en överenskommelse. Men det var ju just det som var grunden till problemet så en av parterna måste ge efter för att det ska fungera. Uppsägning av personliga skäl är ibland nödvändigt.

Hur du löser tvisterna

Det finns som sagt olika sätt att komma till rätta med en kamp om vem som har rätt i samband med en uppsägning. För ibland så fungerar det helt enkelt inte. Vissa personer placeras om till olika befattningar men klarar inte av uppgifterna ändå. Till sist så finns det ingen annan utväg än att säga upp dem av personliga skäl. Problemet för många arbetsgivare är att om det går till rättstvist så blir det snabbt väldigt dyrt för dem. Uppsägning av personliga skäl kan vara en provocerande arbetsmiljöfråga. Läs mer om detta intressanta ämne på den här sidan i Dagens Juridik.

Bland annat så har ett antal utländska företag märkt av detta när de startar verksamhet i Sverige. De har inte samma rättigheter som i andra länder att göra vad de vill med de anställda. Vilket flertalet anser vara en välsignelse, de avtal som finns kan verkligen vara till nytta. Istället för att gå till rättegången så rekommenderas företagen att betala den anställde för att gå fridfullt. Det blir billigare att ge en bonus vid uppsägningen än att ta upp det i rätten. Ett vederlag kan löna sig, som till exempel ett antal månaders lön.

Flera skäl till uppsägning

Det är bra att det finns regler som kontrollerar både de anställda och arbetsgivarna. Ingen ska kunna göra som de vill, för då blir det anarki. Det har tagit hårt arbete med långa diskussioner och tidvis strejker för att komma fram till de avtal som finns idag. Men det är fortfarande upp till båda parterna att göra det bästa av situationen. Det är inte lätt för ett företag att betala lön till en medarbetare som inte gör nytta för sig. Eller kanske ännu värre, som skadar företaget på något sätt.

Samtidigt så ska en arbetsgivare inte kunna använda hotet om uppsägning för att få igenom sin vilja. Vare sig det handlar om övertid, lön eller semestrar. Norrköpings Tidningar skriver här om medarbetaren som sade upp sig av personliga skäl då hon hotades om uppsägning.

Naturligtvis så vet alla att teori och praktik inte alltid stämmer överens 100%. Plus att det finns flera unika situationer där det inte alltid är så lätt att tillämpa lagen. Ibland så fungerar det helt enkelt inte på jobbet. Men att byta jobb är inte alltid så lätt vilket gör att många stannar kvar. Vad avtalen framför allt är tänkta att skydda är när någon försöker gå bakom ryggen eller använda personliga skäl till att ge en anställd sparken.

Mycket att säga om arbetsmiljöfrågor

Även om många avtal är på plats så fortsätter debatterna. Det finns minst två sidor i varje konflikt, och det är inte alltid så lätt att vara opartisk. En arbetsgivare å ena sidan har en ekonomisk investering att tänka på, förutom de enskilda fallen. Det kanske finns hundratals andra som är beroende av att konflikten löses på ett så billigt sätt som möjligt. Detta kan innebära att ett avgångsvederlag är det allra bästa. Vare sig du har rätt eller inte.

Sedan har du den anställde som kanske blir uppsagd på grund av personliga skäl. Det kan bli svårt att hitta ett nytt jobb, speciellt om arbetsgivaren inte har lust att ge några referenser. Därför kan en rättstvist kännas som enda utvägen, ett sätt att få kompensation för att det tar längre tid att finna ny anställning.

Alla har sina egna åsikter och uppfattningar om en situation. Det är av goda skäl som en del kallar det en provocerande arbetsmiljöfråga. Om det skulle leda till meningsskiljaktigheter så kan en fredfull lösning vara den allra bästa. Ingen tjänar på att gå till domstol, i alla fall inte om kompensationen ges ändå. Men detta är något som helt klart måste utvärderas i varje enskilt fall.

Similar Posts