Det har blivit allt vanligare att man har en konceptbutik. Vad man menar med det kan variera lite, men ofta innebär det att man specialiserar sig inom en viss nisch. Många kända varumärken har idag butiker där de bara säljer sina produkter, inget annat. Samtidigt brukar en konceptbutik saluföra inte bara varor utan även känslor och upplevelser.

MA113-boutiqueTanken är att man ska kunna erbjuda sina kunder något lite utöver det vanliga. Därför är inredning av konceptbutik något som man bör fundera mycket noga över. Den är viktig och det fungerar ofta inte om man bara slår upp dörrarna till vilken typ av butik som helst. Istället vill involvera kunden i butiken, få dem att se fram emot ett besök i konceptbutiken. Och inte bara för det man kan handla där.

Den inredning av konceptbutik man väljer kan hjälpa kunderna använda alla sina fem sinnen och på detta sätt vill man ge en mer komplett försäljning. De flesta idag handlar med känslor, även om det inte alltid är fråga om impulsköp. Många konceptbutiker tar fasta på dettta och inkluderar både ljud och bilder för att framhäva sina produkter. En del kända varumärken för sportskläder, till exempel, har ljud av fallande tennisbollar och flimrande tv-skärmar i golven. Denna typ av inredning av konceptbutik har man insett gör att folk köper mer.

Ofta är dock en inredning av konceptbutik inte lika dramatiskt upplagd. Man vill inte konkurrera för mycket med andra butiker som säljer ens varor, men vill ändå fokusera på just det man själv har att erbjuda. De är tänkta som en sorts reklam, för att stärka spridningen av ens varumärke. Ibland använder man en konceptbutik för att se vad kunderna tycker om nya produkter innan man lanserar dem i alla sina övriga butiker.

Man brukar också säga att en konceptbutik säljer inte bara varor utan en hel livsstil. Därmed förstår man återigen hur viktig inredning av konceptbutik egentligen är. Den ska återspegla varorna, hur de kan passa in i en helhet. Hur de kan påverka och förbättra kundens liv. Naturligtvis säger man inte alla dessa saker, men de ligger i bakgrunden och är något som man använder sig av när man planerar en inredning av konceptbutik.

Allt fler producenter väljer att lägga sina konceptbutiker på en central plats, vare sig det handlar om kläder eller möbler. Man ska lätt kunna nå butikerna. Det är vanligt att butiker inom en särskild nisch samlas runt samma kvarter, något som verkligen gynnar kunderna. Av denna anledning kommer nästa inlägg att handla om butiksinredning i Stockholm då Stockholm är en stad som passar bäst för dessa kriterier och är mest intressant ur denna aspekt.

Similar Posts