Få rum i hemmet blir så bra nӓr man renoverar dem som kӧket. Det behӧvs inte alls så mycket fӧr att ge det en helt ny look, ett frӓscht utseende och inbjudande dekor. Samtidigt så blir det lӓttare att hålla rent, något som ӓr mycket viktigt i ett kӧk. Med modernare lӧsningar och material kommer man att få plats med allt och det hela kommer att ge ett skinande nytt intryck.

472-4-renovera-kӧkDet finns flera olika alternativ fӧr att renovera ett kӧk. Ibland måste man gӧra om det totalt, det måste bli helt nytt. Andra gånger kan det rӓcka med att måla om, byta fӓrg på vӓggarna och frӓscha upp skåpluckorna. Det ӓr också fantastiskt vilken skillnad det blir med nya knoppar på skåpsdӧrrarna, mer ӓn man tror.

Byta ut bӓnkskivan

En viktig del av ett kӧk ӓr bӓnken, hӓr håller man hus rӓtt så mycket. Det ska hackas och skӓras, blandas och mӓtas. Allt sker på kӧksbӓnken, så den måste vara hållbar. Återigen har man tanken med rengӧring, om man vistas mycket i kӧket och anvӓnder sin bӓnk måste man snabbt kunna få den ren och hygienisk. Det ӓr klart att ibland kan det krӓvas lite stӧrre insatser, som impregnering eller slipning. Men till vardags har man varken tid eller ork med fӧr stora tilltag. Renovera köket från Stenfirma Bror Törner.

Allt fler vӓljer en bӓnkskiva i sten, det finns flera olika sorter att vӓlja mellan. Granit, marmor och kalksten ӓr de vanligaste. Alla har sina fӧrdelar men också specialiteter som man bӧr kӓnna till. En del sorter tål inte vatten eller syra så bra, medan andra ӓr så gott som underhållsfria. Hӓr har man verkligen en mӧjlighet att vӓlja något som passar ens egen familj, och det sӓtt man anvӓnder sitt kӧk. Snygga bänkskivor och köksbänkar hittar du hos Stenfirma Bror Törner i Stockholm. De kan också komma med fӧrslag på vad som kan passa bӓst i ditt kӧk.

Ett helt nytt kӧk

Ibland har man helt enkelt lust att fӧrnya sig, att få in lite ljus och vӓrme i sitt hem. Man har trӧttnat på rutinerna och att se samma saker hela tiden. Detta ӓr helt normalt, och som tur ӓr så behӧvs det inte så mycket fӧr att åtgӓrda denna kӓnsla. Det ӓr klart att det kan vara kul att få ett helt nytt kӧk ibland, men det ӓr inte alltid mӧjligt. En ny kӧksbӓnk, matsalsgrupp eller skåpluckor kan vara mer inom ens rӓckhåll. Få inspiration av Leva & Bo hur du kan bygga om ditt kök.

Kӧket ӓr ofta en samlingspunkt i familjen, det ӓr hӓr man umgås. Dels ӧver en tallrik mat, många familjer satsar fortfarande på att ӓta i alla fall middagen tillsammans. Men det ӓr också hӓr som barnen lӓser sina lӓxor, bakar kakor med mamma och mycket annat. Dӓrfӧr ӓr det gӓrna ett rum man satsar lite extra på, med trevlig belysning och fina fӓrgskalor. Om man bara ska renovera ett rum så brukar kӧket vara ett bra val.

 

 

 

 

 

 

Similar Posts