Man strävar alltid efter att hitta en kompromiss mellan billig och bra produktion av olika produkter. Samtidigt måste man se till att arbetsplatsen är säker och att det inte sker några olyckor. Hela tiden har man en budget man måste respektera och väldigt ofta även tidsfrister som måste hållas.

MA351-tungt maskineriFör att underlätta arbetet utformar man ständigt nya sätt att förenkla och förbättra maskiner. Det kan vara att man tillsätter en trellex slang eller gasfjäder till lucka. Resultatet är det samma- arbetet går fortare och bättre. Genom att sätta gummi på olika maskindelar, till exempel, kan man begränsa friktionen. Detta leder till en mycket lägre bullernivå, vilket bidrar till en säkrare arbetsplats.

När man har trellex slang skyddar man även maskinerna från slitage. Inom industrin har man ofta stora, tunga råvaror som ska behandlas och transporteras. Detta sliter hårt på maskinerna och kan även skada dem. Genom att isolera med gummi kan man minska dessa skador. Friktioner minskas och slaget blir inte lika hårt. Det samma gäller för gasfjäder till lucka, det underlättar något enormt när man ska öppna och stänga.

Gasfjäder till lucka fungerar genom att gasen inne i fjädern komprimeras och expanderar. Man använder sig ofta av kväve, eftersom det går tillbaka till sin ursprungliga form väldigt fort efter att det trycks ihop. Detta gör att man inte behöver använda så mycket styrka för att öppna luckan, även om den är stor och tung. Liksom trellex slang bidrar detta till en säkrare arbetsplats, med färre skador och sjukskrivningar.

En fördel med gasfjäder till lucka är även att man kan kontrollera nästan perfekt öppnandet och stängandet av luckorna. Det blir inga abrupta rörelser som kan påverka både maskiner och människor. Faktum är att man idag använder gasfjädrar till mycket inom industrin, just för att man kan utföra olika moment på ett precist sätt. Det gäller inte bara luckor utan även tyngre maskiner och verktyg.

Det lönar sig alltid att underhålla sina maskiner och verkstäder. Även om man måste stoppa produktionen för en begränsad tid för att kunna utföra detta, är det väl värt det. Trellex slang tar också mindre tid att montera än delar tillverkade i plåt. Detta gör att avbrottet blir kortare och även underhållet av maskinen blir snabbare och lättare. Det är alltså möjligt att kombinera en budget för tillverkning med säkra maskiner och arbetsplats. Genom att använda sig av bra material och lösningar kan man tjäna mycket i längden, på flera olika sätt.

Similar Posts