Inom industrin och flera andra typer av arbeten krävs speciella produkter så som till exempel pumpar, rör, isolatorer och mycket mer. En av världens största tillverkare inom dessa områden i dag är Aliaxis Utlities & Industry som har sitt säte i Belgien.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Även om huvudkontoret som sagt ligger i Belgien så har man trots det säljkontor i flera olika länder – däribland Sverige. Produktionen sker också i alla världsdelar och därefter säljer koncernen sina produkter under flera olika varumärken inom olika segment på marknaden. Gemensamt för de olika varumärkena är att de innehar en ledande position. I dag är med andra ord Aliaxis är den största tillverkaren inom platsrörssystem och kopplingar i världen.

Själva affärsidén hos företaget handlar om att lägga stort fokus på att erbjuda kunder världen över specialtillverkade produkter liksom systemlösningar inom olika avgränsade marknadssegment. Genom att arbeta på det här sättet är målsättningen att det blir ett mervärde som slutanvändare och distributörer märker av.

För att lösa problem som kunder har både snabbt och effektiv har man bland annat valt att ta hand om hela produktionskedjan – från utveckling till tillverkning av sina varor.

Den svenska marknaden

Den svenska marknaden är uppdelad i fyra olika segment. Flera olika produkter som koncernen produceras syns bland försäljningen i Sverige. De främsta i dag är plaströrsystem som utnyttjas inom VA och VVS. Men det finns även sanitära produkter och tekniska keramer som används inom industrin.

Även pumpar som tillverkas för användning i speciellt krävande miljöer erbjuds i utbudet. Det finns olika typer av pumpar som lämpar sig för olika typer av användningsområden. På hemsidan finns allt information du kan tänkas behöva om företaget och utbudet de erbjuder i dag. Om du vill kan du läsa mer om Aliaxis kemipumpar här liksom flera andra sorters pumpar som finns: http://aliaxis-ui.se/sv/start-swedish/pumps-division/rheinhutte-pumps/chemical-pumps/

 

 

Similar Posts