Många stora företag har blivit tvungna att agera under pandemin. Ett exempel på detta är teleindustrin som har vidtagit flera åtgärder för att hjälpa civilsamhället. Under svåra tider måste man nämligen fokusera på andra värden än de ekonomiska.

Så, vilken typ av åtgärder handlar det om? De har bland annat kunnat bidra med statistik över kundernas kontakt med sjukvården och andra kritiska samhällsinstanser. Regeringen är visserligen själva ansvariga för att samla in denna typ av information.

Man måste dock vara medveten om att kriser ofta skapar resursbrist. En myndighet kan exempelvis inte utföra samma arbetsuppgifter som under normala förhållanden. Man kan därför inte underskatta hjälpen från företag som sitter på mycket värdefull datainsamling.

Det är också viktigt att lyfta de kritiska kommunikationssystem som mobiljättarna använder sig av. Under normala förhållanden kanske man kan leva med ett visst mått av nätverksstörningar. Under kriser är detta inte hållbart, vilket har gjort att man har fått lägga mer tid på att sköta underhållet.

Kostnaderna för detta har på vissa håll varit signifikanta. Intäkterna ska dock ha ökat till följd av kundernas ändrade vanor under pandemin. 

I dagens IT-samhälle tenderar vi att glömma hur viktigt det är med fungerande telefoner. Vi tror att allt går att sköta via datorn. Vi tar också för givet att det alltid ska finnas elektricitet i huset. Som du säkert förstår kan listan över våra vardagliga bekvämligheter göras lång. I slutet av dagen är vi dock i behov av fungerande kontaktsystem, och då i synnerhet telefoner.

Som kund ska du alltid kunna lita på att din telefon fungerar, även om nätverket krånglar. Detta gäller speciellt för dig som har köpt en telefon från de stora etablerade mobilföretagen. Du kan alltid skanna av marknaden efter ny telefon. Många väljer https://www.themobilestore.se/mobiltillbehor/apple/iphone-x/skal/

Vem äger informationen? 

Kritiska röster gällande datainsamling finns ständigt närvarande när man diskuterar mobiljättarna. Kunderna har nämligen rätt till integritet, och de kanske inte vill att uppgifter om dem ska spridas till andra aktörer.

Under kristider måste vi dock fokusera på vilken typ av information som sprids. Man pratar ofta om samhällsviktig datainsamling.

  • Detta handlar bland annat om den information som vi pratade om tidigare, d.v.s. svenskarnas kontakt med sjukvården. Man skulle kunna säga att detta är allmän information som inte pekar ut en enskild kund.
  • Trots detta finns det människor som protesterar. Samtliga kontakter med myndigheter och dylikt bör skyddas av konsumentsekretessen. För många människor spelar det ingen roll om datainsamlingen inte kan spåras till en person.
  • Gränsdragningen är ofta svår att göra. En anledning till detta är att många företag, inte bara inom teleindustrin, kan lockas att använda data för att bli bättre att sälja till nya och befintliga kunder. Detta är lite av ett evigt problem som många lagstiftare har försökt komma till bukt med. 
  • GDPR är ett steg i rätt riktning när det gäller datainsamling och kundernas integritet. Denna lag påverkar hur länge man får spara data och hur den används. Det verkar dock inte som att det finns speciella regler som man kan applicera under kristider.

Man kan lugnt säga att detta är ett komplext ämne. Många gånger måste man analysera ämnet ur flera olika perspektiv. Det är enkelt att stötta teleindustrins insatser för civilsamhället. Samtidigt får man inte bryta mot lagar bara för att man försöker hjälpa till.

Är du själv ute efter en ny mobil? Om du vill ha bra saker ska du besöka themobilestore.se. Du kan alltid läsa på om det företag som du vill bli kund hos innan du går vidare med ett köp.

Vinsterna som kommer med nya vanor

Vad är kopplingen mellan iPhone skal och corona? Intäkter. Under pandemin har som sagt teleindustrin varit behjälplig på ett positivt plan. De har också kunnat öka sina intäkter, vilket har lett till att man faktiskt har råd med att bistå myndigheter med gratistjänster.

Människor har under krisen fått nya vanor. Vi lägger inte längre pengar på nöjen. Vi har i stället köpt fler konsumtionsprodukter samt bostäder. Telefoner är ett bra exempel på konsumtionsprodukter som sålt väldigt bra under krisen. Vi spenderar mycket tid med våra telefoner, speciellt när vi är hemma mer. 

Detta har lett till att mobiljättarna har kunnat tjäna mer pengar. Det är samtidigt svårt att prata om vinnare och förlorare under pandemin. Alla människor har på något sätt blivit drabbade av det som har hänt.

Man kan dock fråga sig om mobiljättarna kommer att kunna upprätthålla den ökade försäljningen även efter pandemin. Under 2021 blev det klart att viruset inte kommer försvinna snabbt. Många människor har därför förändrat deras liv på en permanent basis.

De som har köpt bostäder kommer sannolikt få dras med högre amorteringar under en överskådlig framtid. De som i stället har köpt husdjur kommer få spendera mer tid i hemmet. Man kan nämligen konstatera att det är svårt att resa när man har en hund som behöver daglig omvårdnad.

Det är inte bara mobiljättarna som har blivit rikare. Det finns en stor sidomarknad där man bland annat tillverkar tillbehör och reparerar telefoner. Vi har kunnat sett att denna marknad har ökat väldigt mycket. Även här har man kunnat urskönja vissa problem.

SVT tar upp frågan om kostnader för att laga mobiler och skaffa tillbehör. Ibland kan denna marknad till och med ta dyrare priser än vad det skulle kosta att investera i en ny mobil. Man måste dock vara medveten om att en del konsumenter sätter ett immateriellt värde på deras produkter.

Similar Posts